Chór Padina - Vstaň, priprav sa...

Chór Padina - Poďte kresťania...

Branislav Mučaji -Báčsky Petrovec, 10.02.2019

Text :  Skutky svätých apoštolov 17:30-31

30 Bôh tedy prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom, všetkým všade, aby činili pokánie, 31 pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet v spravedlivosti v osobe muža, ktorého určil nato, a podáva všetkým ľuďom vieru vzkriesiac ho z mŕtvych. 


Mládež - Aké predivné meno je, to meno Ježiš...

Jaroslav Andrášik -Báčsky Petrovec, 10.02.2019

 

Zdieľať tento príspevok