Zíndenia 28.06.2020

Zíndenia 28.06.2020

Kazatelia:
1. Ján Fodor
2. Pavel Mámojka
3. Ján Kríž
4. Jaroslav Svetlík
5. Vladimír Červení
6.Jaroslav Andrášik