Sobota 07.11.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text:Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14-17

Sobota 31.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Jána 4:32-35

Streda 14.10.2020

Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 21:33

Sobota 12.09.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Matúša 18:12-14

Streda 19.08.2020

Kazatel:Miroslav hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Jána 16:31-33