Sobota 07.11.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text:Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14-17