Nedeľná služba 14.10.2018

Nedeľná služba 14.10.2018

Kazatelia:
1. Jozef Hromčík
2.Tomáš Balca st. (Hložany)
3.Daniel Pokorácki
4.Tomáš Balca st. (Hložany)
Mládež piesne