Sobota 23.01.2021

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Marušník
Text:Prvá epištola svätého Jána 5:4

Sobota 14.11.2020

Mládež Program,
Kazatel:Zlatko Marušník
Text:Evanielium podľa svätého Jána 14:27

Sobota 17.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Marušník
Text: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 14:33