Sobota 14.11.2020

Mládež Program,
Kazatel:Zlatko Marušník
Text:Evanielium podľa svätého Jána 14:27

Sobota 17.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Marušník
Text: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 14:33

Streda 02.09.2020

Kazatel: Zlatko Marušník
Text: Kniha Žalmov 55:17-18

Sobota 29.08.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Marušník
Text: Kniha Príslovia 4:10-13