Streda 27.01.2021

Kazatel: Ján Čech
Text: Zjavenie svätého Jána 21:6-7