Streda 28.10.2020

Kazatel: Juraj Cicka
Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 10:38-42

Sobota 10.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Juraj Cicka
Text: Druhá kniha Samuelova 6:9

Sobota 22.08.2020

Mládež Program,
Kazatel: Juraj Cicka
Text: Epištola svätého Pavla Efežanom 4:1-6