Streda 13.11.2019

Kazateľ: Pavel Valenta,
Text: Druhá epištola svätého Pavla Tesaloničanom 1:3-12

Streda 30.10.2019

Kazateľ: Pavel Valenta,
Text: Druhá epištola svätého Petra 1:5-15

Sobota 05.10.2019

Kazateľ: Pavel Valenta,
Text: Skutky svätých apoštolov 14:21-28

Streda 25.09.2019

Kazateľ: Pavel Valenta,
Text: Evanjelium podľa svätého Jána 14:6,12,26,28

Sobota 14.09.2019

Kazateľ: Valenta Pavel
Text: Skutky svätých apoštolov 11:21-26