Nedeľná služba 30.09.2018

Nedeľná služba 30.09.2018

Kazatelia:
1. Zlatko Cicka
2.Michal Kolarik st.
3.Jaroslav Svetlik(Kovačica)
4.Vladimír Čížik (Kovačica)
Mládež piesne