Streda 21.02.2021

Kazatelia:
1. Sebastián Červení
2. Zlatko Marušník