Nedeľná služba 23.09.2018

Nedeľná služba 23.09.2018

Kazatelia:
1. Juraj Cicka,
2. Vladimir Marušník
3.Ján Ďuríček,
4.Zlatko Marušník,
Mládež Piesne:
Na zemlji su živeli… ,
Egipte dobrú noc…