KÁZANÉ SLOVO BOŽIE

HDC Padina

“Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” 
Evanjelium podľa svätého Jána ,5:24
18 okt

Svätý Krst na meno Ježiš 18.10.2020

Kazatelia: 1.Daniel Pokorácki 2. Juraj Cicka 3. Ján Čech
17 okt

Sobota 17.10.2020

Mládež Program, Kazatel: Zlatko Marušník Text: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 14:33
14 okt

Streda 14.10.2020

Kazatel: Miroslav Hromčík Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 21:33
11 okt
Nedelna Sluzba

Nedeľná služba 11.10.2020

Kazatelia: 1.Želislav Širka 2.. 3.Michal Kolárik st 4.Ján Čech
10 okt

Sobota 10.10.2020

Mládež Program, Kazatel: Juraj Cicka Text: Druhá kniha Samuelova 6:9
07 okt

Streda 07.10.2020

Kazatel: Daniel Pokorácki Text: Evanjelium podľa svätého Matúša 7:24-29