KÁZANÉ SLOVO BOŽIE

HDC Padina

“Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” 
Evanjelium podľa svätého Jána ,5:24
24 jan
Nedelna Sluzba

Nedeľná služba 24.01.2021

Kazatelia: 1. Zlatko Cicka 2. Michal Kolárik st. 3. Miroslav Hromčík 4. Juraj Cicka
23 jan

Sobota 23.01.2021

Mládež Program, Kazatel: Zlatko Marušník Text:Prvá epištola svätého Jána 5:4
22 jan

Vyučovanie- Výťaztvo nad telom a demonami

Kazatel: Ján Čech Téma: Výťaztvo nad telom a demonami
20 jan

Streda 20.01.2021

Kazatel: Želislav Širka Text: Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom 3:23
17 jan
Nedelna Sluzba

Nedeľná služba 17.01.2021

Kazatelia: 1. Miroslav Hromčík 2. Juraj Cicka 3. Daniel Pokorácki 4. Ján Čech
16 jan

Sobota 16.01.2021

Mládež Program, Kazatel: Želislav Širka Text:Prvá kniha Mojžišova 5:18-24