KÁZANÉ SLOVO BOŽIE

HDC Padina

“Ameň, ameň vám hovorím, že ten, kto čuje moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a neprijde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” 
Evanjelium podľa svätého Jána ,5:24
29 nov
Nedelna Sluzba

Nedeľná služba 29.11.2020

Kazatelia: 1. Miroslav Hromčík 2. Ján Čech
15 nov
Nedelna Sluzba

Nedeľná služba 15.11.2020

Kazatelia: 1. Daniel Pintír 2. Daniel Pokorácki 3. Zlatko Cicka 4. Miroslav Hromčík
14 nov

Sobota 14.11.2020

Mládež Program, Kazatel:Zlatko Marušník Text:Evanielium podľa svätého Jána 14:27
11 nov

Streda 11.11.2020

Kazatel: Želislav Širka Text: Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 4:8-9
08 nov
Nedelna Sluzba

Nedeľná služba 08.11.2020

Kazatelia: 1. Ján Čech 2. Juraj Cicka 3. Ján Ďuríček
07 nov

Sobota 07.11.2020

Mládež Program, Kazatel: Miroslav Hromčík Text:Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14-17