Mládež - Ak budeš hľadieť na neprávosť...

Mládež - Pane príjmi ma...

Ján Krížov -Selenča 21.02.2019

Text : Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom 6:23

23 Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi.

Mládež - Chodiť sám nikdy nebudeš...

Zdieľať tento príspevok