Nedeľná služba 01.12.2019

min read
Nedelna Sluzba

Rodina Murtinová_Hložany- Milióny ľudí čakajú že príjde Ježiš...

Rodina Murtinová_Hložany- Už prichádza ten deň...

Branislav Murtin 01.12.2019

Text : Skutky svätých apoštolov 6:1-7

1 A v tých dňoch, keď sa množili učeníci, povstalo reptanie hellenistov proti Hebrejom, že pri každodennej obsluhe venuje sa ich vdovám menej pozornosti. 2 Vtedy si svolali tí dvanásti množstvo učeníkov a povedali: Neľúbi sa to, aby sme my opustili slovo Božie a obsluhovali stoly. 3 A tak obzrite sa, bratia, po siedmich dobropovestných mužoch zpomedzi seba, plných Svätého Ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme k tejto práci, 4 a my budeme snažne zotrvávať na modlitbe a v službe slova. 5 A ľúbilo sa slovo všetkému množstvu, a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Svätého Ducha, a Filipa a Prochóra a Nikanora a Timóna a Parména a Mikuláša, antiochenského prozelyta, 6 ktorých postavili pred apoštolov a pomodliac sa vzložili na nich ruky. 7 A slovo Božie rástlo, a počet učeníkov sa množil v Jeruzaleme veľmi. I veľký zástup kňazov bol poslušný viere.

Pavel Balca 01.12.2019

Text : Evanjelium podľa svätého Matúša 21:12-17

 12 A Ježiš vošiel do chrámu Božieho a vyhnal všetkých predávajúcich a kupujúcich v chráme a stoly peňazomencom poprevracal i stolice tých, ktorí predávali holubov, 13 a povedal im: Je napísané: Môj dom sa bude volať domom modlitby, ale vy ste ho urobili pelešou lotrov. 14 A pristúpili k nemu slepí a chromí v chráme, a uzdravil ich. 15 Ale keď videli najvyšší kňazi a zákonníci tie prepodivné veci, ktoré činil, a deti, že kričia v chráme a hovoria: Hosanna v Synovi Dávidovom! hnevali sa 16 a povedali mu: Čuješ, čo títo hovoria? A Ježiš im povedal: Áno. Či ste nikdy nečítali, že z úst nemluvniat a tých, ktorí požívajú prsia, pripravil si si chválu? 17 A zanechajúc ich vyšiel z mesta do Betánie a tam prenocoval.

Mládež- Mnohý smú z Ježišom šťastne už žiť...

Mládež- Svätý Boh...

Juraj Cicka 01.12.2019

Text : Evanjelium podľa svätého Matúša 11:1-6

 1 A stalo sa, keď dokončil Ježiš dávať svojim učeníkom rozkazy, že odišiel odtiaľ, aby učil a kázal v ich mestách. 2 A Ján, keď počul v žalári o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov 3 a riekol mu: Či si ty ten, ktorý má prijsť, a či máme čakať iného? 4 A Ježiš odpovedal a riekol im: Iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a chudobným sa zvestuje evanjelium, 6 a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne.

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031