Nedeľná služba 23.10.2022

min read

Ján Čech 23.10.2022

Text : Prorok Hozeáš 14:9

9 Kto je múdry, nech porozumie týmto veciam, rozumný, nech ich pozná! Lebo cesty Hospodinove sú priame, a spravedliví pojdú po nich, ale priestupníci klesnú na nich.

Mládež Hrtkovce - Otvori mi srce Bože

Mládež Hrtkovce - Sad, dođi da slaviš Gospoda

Andrej Ušjak 23.10.2022

Text : Epištola svätého Pavla Galaťanom 3:23-29

23 Ale prv, ako prišla viera, boli sme strážení pod zákonom, zavrení s určením pre vieru, ktorá mala byť zjavená, 24 takže zákon bol naším pestúnom, vedúcim nás ku Kristovi, aby sme boli ospravedlnení z viery 25 Ale odkedy prišla viera, nie sme viac pod pestúnom. 26 Lebo všetci sme synmi Božími skrze vieru v Kristu Ježišovi. 27 Lebo všetci, ktorí ste pokrstení v Krista, Krista ste obliekli. 28 Niet Žida ani Gréka; niet sluhu ani slobodného; niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. 29 A jestli ste vy Kristovi, tedy ste semenom Abrahámovým a podľa zasľúbenia dedičmi.

Mládež - Nie som len s čiastky spasený

Mládež - Je nádherné byť v nádvoriach

Daniel Pači 23.10.2022

Text : Piata kniha Mojžišova 6:4-9

4 Počuj, Izraelu, Hospodin, náš Bôh, je jeden Hospodin. 5 Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou! 6 A tak budú tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, na tvojom srdci. 7 A budeš im dôrazne učiť svojich synov a budeš o nich hovoriť, keď budeš sedieť vo svojom dome i keď pojdeš cestou i keď budeš líhať i keď budeš vstávať. 8 Priviažeš si ich na znamenie na svoju ruku, a budú uzlíkom na upomienku medzi tvojimi očima, 9 napíšeš si ich na podvoje svojho domu a na svoje brány.

Miroslav Hromčik 23.10.2022

Text : Evanjelium podľa sväého Lukáša 10:38-42

38 A stalo sa, keď išli, že vošiel do jakéhosi mestečka. A istá žena menom Marta, prijala ho do svojho domu. 39 A tá mala sestru, menom Máriu, ktorá si aj sadla k nohám Ježišovým a počúvala jeho slovo. 40 Ale Marta bola rozrušená pre mnohú obsluhu a pristúpila k Ježišovi a povedala: Pane, či nedbáš, že ma moja sestra nechala samu obsluhovať? Povedz jej tedy, aby mi pomohla. 41 Ale Ježiš odpovedal a riekol jej: Marta, Marta, staráš sa a nepokojíš pre mnohé veci, 42 a jedného je treba. Mária si vyvolila dobrú čiastku, ktorá nebude odňatá od nej.

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930