Nedeľná služba 25.06.2023

min read

Daniel Pokorácki 25.06.2023

Text : Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 12:1-10

1 Musím sa chváliť, a nie je mi to užitočné, lebo prijdem k videniam a zjaveniam Pánovým. 2 Znám človeka v Kristovi – pred štrnástimi roky, či v tele, neviem, či mimo tela, neviem; Bôh vie -, ktorý bol ako taký vytrhnutý až do tretieho neba. 3 A znám takého človeka – či v tele, či krome tela, neviem; Bôh vie -, 4 že bol vytrhnutý do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré nesmie človek hovoriť. 5 Za takého sa budem chváliť, ale sám za seba sa nebudem chváliť, iba svojimi slabosťami. 6 Lebo keby som sa chcel pochváliť, nebudem bezrozumným, lebo veď poviem pravdu; ale sa zdŕžam, aby niekto nemyslel o mne viac, ako čo vidí pri mne alebo čo odo mňa čuje. 7 A aby som sa prevelikosťou zjavení príliš nepovyšoval, daný mi je osteň do tela, anjel satanáš, aby ma pohlavkoval, aby som sa príliš nepovyšoval. 8 Za to som trikrát prosil Pána, aby odstúpil odo mňa, 9 a povedal mi: Dosť ti je moja milosť. Lebo moja moc sa dokonáva v slabosti. Teda najradšej sa budem chváliť svojimi slabosťami, aby prebývala na mne moc Kristova. 10 Preto mám záľubu v slabostiach, v pohaneniach, v tiesňach, v prenasledovaniach, v úzkostiach za Krista; lebo keď som slabý, vtedy som mocný.

Mládež - Všetci hriechom obtiažený

Mládež - Vyznávam a volám meno Ježiš...

Daniel Pači 25.06.2023

Text : Skutky svätých apoštolov 11:1-12

1 Potom počuli apoštolovia a bratia v Judsku, že i pohania prijali slovo Božie. 2 A keď prišiel Peter hore do Jeruzalema, súdili sa s ním tí, ktorí boli z obriezky, 3 a vraveli: Vošiel si k neobrezaným mužom a jedol si s nimi.- 4 A Peter započal a vyložil im všetko radom a povedal: 5 Ja som bol v meste Joppe a modlil som sa a videl som vo vytržení videnie, akúsi sostupujúcu nádobu jako veliký obrus, spúšťajúci sa za štyri rohy z neba, a prišla až ku mne, 6 do ktorej keď som dobre pozrel, pozoroval som a videl štvornohé zvieratá zemské i divú zver i zemeplazy i nebeské vtáctvo. 7 A počul som i hlas, ktorý mi hovoril: Vstaň, Petre, bi a jedz! 8 A povedal som: Nijakým činom, Pane, lebo nikdy nevošlo do mojich úst nič obecného alebo nečistého. 9 A hlas mi po druhé odpovedal z neba: Toto, čo Bôh očistil, ty nemaj za obecné! 10 A to sa stalo tri razy, a zase to bolo všetko vytiahnuté hore do neba. 11 A hľa, v tú istú chvíľu traja mužovia sa dostanovili k domu, v ktorom som bol, poslaní ku mne z Cezáree. 12 A Duch mi povedal, aby som išiel s nimi a nič nepochyboval, a išli so mnou aj títo šiesti bratia, a tak sme vošli do domu muža,

Ján Čech 25.06.2023

Text : Prorok Izaiáš 13:19-21

19 A bude Babylon, krása kráľovstiev, ozdoba, pýcha Chaldejov, ako podvrátenie od Boha, jako čo podvrátil Sodomu i Gomoru. 20 Nebude už viacej obydlený až na veky ani nebude obývaný do pokolenia a pokolenia, ani tam nepostaví stánu Arab, ani pastieri sa tam nepoložia so svojím stádom. 21 Ale tam budú brložiť divé mačky, a ich domy budú plné sôv, budú tam bývať pštrosi, a skákať tam budú démonské príšery;

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930