Zbor Piesne

SPEVÍK "PIESNE ŽIVOTA"

(Kliknite na Ikonku knihy pre PDF spevník)

Zoznam Piesní

7. Krásna si moja otčina

1

Krásna si, moja otčina,

domov môj, vlasť ty jediná!

/: Vy šíre naše hory, kde básnik piesne tvorí

a snov sa rodí vidina! :/

 

 2

No, pravé blaho v tebe niet.

Ach, neskrýva ho šíry svet.

/: Tá prelesť večnej ceny nemá, veď bez premeny

ničoho nikde neni zrieť. :/

 

3

Ako vták zemou letí čas,

vyvolá, lebo zbaví krás,

/: buď rodí, lebo morí, raz stavia a zas borí.

Smiechu i plaču nesie hlas. :/

 

4

Zhlaholí piesní zvučný tón,

zástony neprehluší on,

/: bo ľudstvo zotročené, pokoja pozbavené

zabudlo cestu na Sion. :/

 

5

Bárs kol mňa rájsky krásny svet,

predsa tu pre mňa blaha niet.

/: Kvet vonia, vtáctvo peje a mne sa srdce chveje,

túžbou ta hore zaleteť. :/

 

6

Tam, tam do pravej otčiny,

kde nejestvujú vidiny,

/: kde krása trvá večne, zvuk hymny nekonečne

obtáča prestol jediný. :/

 

 

 

18. Keď i búrky , vetri zúria kol teba

1

Keď i búrky, vetry zúria kol teba,

keď si strachom bez 

vlády a bez seba:

dobrodenia sčítaj, čo stály sa ti,

podivíš sa, jakýs‘ veľmi bohatý!

Zbor:

 

Sčítaj dobro Bohom činené,

na životnú dráhu zložené.

Dobrodenia sčítaj, čo stály sa ti,

podivíš sa, jakýs‘ veľmi bohatý!

 

 2

Tlačí ťa až k zemi ťarcha starostí,

kríž tvoj zdá sa 

k nezneseniu v tvrdosti:

dobrodenia sčítaj: 

zmizne pochybnosť,

s ľahkým srdcom 

ponesie ťa zmužilosť.

Zbor:

 

Sčítaj dobro Bohom činené,

na životnú dráhu zložené.

Dobrodenia sčítaj, čo stály sa ti,

podivíš sa, jakýs‘ veľmi bohatý!

 

3

Zdá sa ti, že iný všetko krajšie má,

spomeň mesto s ulicami zlatýma,

dobrodenia sčítaj, 

márnosť uhynie,

v nebi tvoja odmena ťa neminie.

Zbor:

 

Sčítaj dobro Bohom činené,

na životnú dráhu zložené.

Dobrodenia sčítaj, čo stály sa ti,

podivíš sa, jakýs‘ veľmi bohatý!

 

4

Keď i mnohú ranu 

snesieš dnes v boji,

netrať silu, veď pri tebe Boh stojí.

Dobré veci sčítaj; anjel prichádza

vzniesť ťa tam, kde domov 

tvoj sa nachádza.

Zbor:

 

Sčítaj dobro Bohom činené,

na životnú dráhu zložené.

Dobrodenia sčítaj, čo stály sa ti,

podivíš sa, jakýs‘ veľmi bohatý!

 

 

27. Jak predivný je náš Pán Ježiš

1

Jak predivný je náš Pán Ježiš!

jak predivný je náš Pán Ježiš;

zhriechu ma spasil,

svym Duchom pokrstil!

Jak predivný je náš Pán Ježiš.

 

2

Jak Všemohúci je Pán Ježiš!

Jak Všemohúci je Pán Ježiš;

On povstal z mŕtvych, 

aby spasil hriešnych!

Jak Všemohúci je Pán Ježiš!

 

3

Jak veleslávny je Pán Ježiš!

Jak veleslávny je Pán Ježiš;

On znovu príde, 

kraľovať  bude!

Jak veleslávny je Pán Ježiš!

 

39.  Ó Pane môj , keď vidím Tvoje skutky

1. Ó, Pane môj, keď vidím Tvoje skutky

a povážim, čo všetko stvoril si.

Krásne hviezdy a silné hromobitie,

Tvoje dielo po celom vesmíre.

 

ZBOR:

Tak duša spievaj, zvelebuj Boha, tak veľký si, ó, Ježišu.

Tak duša spievaj, zvelebuj Boha, tak veľký si, ó, Ježišu.

 

2. Keď cez lesy i hory ja prechodím,

čujem vtáctvo zaspievať po stromoch.

Keď z výšin hôr a dolu ja pohľadím,

tam čujem šum potoka i vetra.

 

3. Keď pomyslím, že Pán Boh neľutoval

Svojho Syna, by On zomrel za nás,

že na kríźi On ťažké bremä znášal,

krvácal tam, by z hriechu spasil nás.

 

4. Keď príde Pán, ako budeme jasať,

vziať nás domov. Ó, aká to radosť,

klaňať sa Mu a večne zvelebovať

 Jeho veľkosť vždy, po celú večnosť.

42.  Ty si mi skrýšov v boji spasenia

1. Ty si mi skrýšou v boji spasenia

a láska Tvoja balzam hojivý.

Pane Ježišu, cestou zmierenia

sa srdce teší – plesá i diví.

 

2. Na horách Tvojich, v búrke, víchrici,

sa skrývaš, divný Bože, môj Bože,

a chodník vedie tam tŕním krytý,

po ňom len ľud Tvoj ísť k Tebe môže.

 

3. Ten chodník často popri nás vedie,

nad ktorým visia hrozivé mračná,

kropiac slzami naň nohy kladie,

nejeden pútnik, duša to hladná.

 

4. Tak idúc, šepká do piesne vánku

modlitbu viery o požehnanie,

aby Si svoj ľud uderil v spánku,

kladivom Ducha prebudil lkanie. 

89. Či pravda je že aj za mňa Ježiš boľastne mrel?

1. Či pravda je,

že aj za mňa Ježiš bolestne mrel,

že Boží Syn, tam na kríži,

raz zniesol Boží hnev?

 

ZBOR:

Aj za mňa, aj za mňa

Ježiš na kríži mrel

a že som to i ja už vierou zrel,

radostne Haleluja jasať smiem,

bo v mojom srdci pokoj zavládol.

 

2. Či aj za mňa,

On dokonal, i moje hriechy sňal?

To poznal som až pod krížom,

ako ma miloval.

 

3. Ten dlh, Pane,

nie som v stave na veky zaplatiť.

Za to ale v službu Tvoju,

chcem sa dať posvätiť.

 

105. V prekrásne nebe kde Boh kraľuje…

1. V prekrásnom nebi, kde Boh kraľuje,

skadiaľ na zemi všetko spravuje,

išiel Pán Ježiš miesto chystať nám.

Keď bude hotový, príde pre nás sám.

 

2. Dostavili už to mesto krásy.

Na bránach vlajú zástavy spásy.

Zakvitli stromy žitia, dozreli;

klenotníci vence slávy schystali.

 

3. Stojí trón Boží, Baránkov, svätý.

Pred Ním v pokore nebeské čaty,

a z trónu prameň krištáaľny plynie,

kol neho sa dúha siedmich krás vinie.

 

4. Všetko hotové, tak prečo čaká?

Srdce sa moje úzkosti ľaká;

veď z nebies výšin tá odpoveď znie:

„Ja som už hotový, no vy ešte nie!“.

 

125. Keď so Sínaji ohnivej

1. Keď so Sinai ohnivej

svätého Boha zneje hlas:

„Na priestupníkov zákona

smrť čaká, súdu príde čas!“

– tu Gogoty znie spásy zvesť:

„Dokonané, dokonal som!“

Za hriech ten tvoj zomrel Ježiš.

Hriešniku, ver ; spása je v Ňom.

 

2. Preto, keď hriechom strápené

srdce mi plače, duša lká,

útechy miestom jediným

je pre mňa hora Golgota.

Tam Ježiš zve: „Dokonal som,

zahladil hriech; tak ku Mne poď;

len milosť je, čo spasí ťa,

len dielo moje; ku Mne poď!“

 

3. A keď súženia zemského

zavláda nad mnou krutá moc,

svitanie jasné ožiari

žalosti mojej smutnú noc,

keď vkročím zas na Golgotu,

kde Ježiš za mňa skonáva.

„Trp!“ vraví On, „raz za krížom

koruny prídu a sláva!“

233. Aký priateľ je náš Ježiš…

1. Aký priateľ je náš Ježiš,

tak vysoko zvýšený!

On nás s Bohom svätým zmieril,

zastupuje v modlení.

Kto vypovie, kto vymerá,

koľký raj je stratený,

keď my k Nemu neuprieme

zreteľ v vrúcnom modlení.

 

2. Nepriateľov moc keď hrozí

zničením a búrkou nám,

nič sa desiť nemusíme;

len siahnime k modlitbám.

Ježiš zastane nám k boku,

spraví prietrž nástrahám.

Áno, veď tu vždy sa prizná

k vrúcnym srdca modlitbám.

 

3. Keď sme žitia starosťami

skôr či pozde zmorení,

hľadajme si u Ježiša

istú pomoc v modlení.

A keď priateľov stratíme

a trváme v modlení,

ó, tu je nám Ježiš všetko:

Prorok, Kráľ, Kňaz zvýšený!

282. Tú jednu prosbu Pane mám…

1. Tú jednu prosbu, Pane, mám,

keď zmyl si bahna čiernotu:

„Veď vodou, ohňom, len daj sám

mne čistotu, mne čistotu.“


2. Keď viacej dáš mi známosti,

vďak za duše vrúcny maj.

No srdce čisté z milosti

mi najprv daj, mi najprv daj!


3. Viem, že len čisté srdce smie

raz uzrieť Tvoju svätú tvár.

Len čisté srdce nezatmie

si Božiu žiar, si Božiu žiar!


4. Čím viacej strážim krok tu svoj,

tým viacej v mnohej biede lkám:

Ó, srdce čisté, Pane môj,

stvor Ty mi sám, stvor Ty mi sám!

372. Všetkého sa pre Ježiša…

1. Všetkého sa pre Ježiša, všetkého sa navždy vzdám.

Chcem mu slúžiť rád a verne, jako On raz slúžil nám.

 ZBOR:

Všetko Tebe dám, všetko Tebe dám,

všetko pre Teba, Ježišu, všetko v obeť dám.

 

2. Všetkého sa pre Ježiša, všetkého sa navždy vzdám.

Všetko zložím k Jeho nohám a celého seba dám. 

ZBOR:

Všetko Tebe dám, všetko Tebe dám,

všetko pre Teba, Ježišu, všetko v obeť dám.

 

3. Všetkého sa pre Ježiša, všetkého sa navždy vzdám.

On Pastier, Kňaz najvernejší, len Jemu sa ja viesť dám. 

ZBOR:

Všetko Tebe dám, všetko Tebe dám,

všetko pre Teba, Ježišu, všetko v obeť dám.

 

4. Všetkého sa pre Ježiša, všetkého sa navždy vzdám.

Jeho láska vždy unáša srdce moje k nebesiam. 

ZBOR:

Všetko Tebe dám, všetko Tebe dám,

všetko pre Teba, Ježišu, všetko v obeť dám.

373. Vodcom našej čaty Kristus Ježiš sám…

1. Vodcom našej čaty Kristus Ježiš sám,

nebudeme váhať, keď vpred velie nám.

Bars válečné plány Jeho neznáme,

hotoví sme ísť za Ním.

ZBOR:

Ty poď za mnou, to je Jeho hlas,

Ty poď za mnou! Čujte jeho hlas: Ty poď za mnou!

Nuž tak chceme ísť, s naším vodcom Kristom zvíťaziť.

 

2.Slávny prápor lásky, hore nech vlaje!

Pod ním stroskocú sa diabolské voje. 

Vodca našej čaty bude víťazom,

aj my budeme razom. 

ZBOR:

Ty poď za mnou, to je Jeho hlas,

Ty poď za mnou! Čujte jeho hlas: Ty poď za mnou!

Nuž tak chceme ísť, s naším vodcom Kristom zvíťaziť.

 

3. Nech si bitva zúri, dlhá nebude,

víťazstvo len naše konečné bude.

Pán vezme nás k sebe v nebeský svoj stán,

Oj, víťazstvo patrí nám.

ZBOR:

Ty poď za mnou, to je Jeho hlas,

Ty poď za mnou! Čujte jeho hlas: Ty poď za mnou!

Nuž tak chceme ísť, s naším vodcom Kristom zvíťaziť.

383. Jedno sme v Duchu Svätom

383. Jedno sme v Duchu Svätom

 

1. /: Jedno sme v Duchu Svätom,

jedno sme v Pánovi. :/

Jednotu našu v modlidbe Pán Ježiš upevní.

A svet zvie, že my všetci patríme Kristovi,

istotne svet zvie, že my patríme Kristovi.

 

2. /: V jednote jeden s druhým

v pokore kráčame :/

Každému, čo mu patrí, na svete dávame.

Svet spozná po tej lásky, že sme my Kristovi,

áno, po lásky pozná, že sme my Kristoví.

 

3. /: Spoločne ruka v ruke

budeme pracovať :/

Celému svetu svetlo spasenia zvestovať.

Svet spozná po tej lásky, že sme my Kristovi,

áno, po lásky pozná, že sme my Kristovi.

 

4. Sláva nech je Otcovi až na veky vekov,

že nám dal svojho Syna, by nás spasil z hriechov.

Svätým Duchom nás krstí, viaže nás v jednotu.

Svet pozná po tej lásky, že sme my Kristovi,

áno, po lásky pozná, že sme my Kristovi.

 

385. Na brehu Ježiš v noci

1. Na brehu Ježiš v noci modlieval sa Otcovi,

On je príklad pre všetkých v samote.

jestli budeme doma ukrývať sa v komôrke,

skúsime, že oplatí sa byť v samote.

 

ZBOR:

/: Sú dni, v ktorých ja by chcel

sám byť s mojím Ježišom,

a Mu poviem svoju ťažkosť v samote. :/ 

 

2. Sú dni, v ktorých ja by chcel by sa s ľuďmi zhromaždil,

sú dni, v ktorých chcem byť len v samote.

Ľudia pomôsť nemôžu ni srdcu dať potechu,

sú dni, v ktorých ja chcem byť len v samote.

 

ZBOR:

/: Sú dni, v ktorých ja by chcel

sám byť s mojím Ježišom,

a Mu poviem svoju ťažkosť v samote. :/ 

 

3. Sú dni k pôstu,  modlitbe, pre pútnikov na ceste,

sú dni, kde chcem byť s Kristom v samote.

Svoju ťažkosť Mu poviem, On odpoveď dá, to viem.

Sú dni, v ktorých ja chcem byť len v samote.

 

ZBOR:

/: Sú dni, v ktorých ja by chcel

sám byť s mojím Ježišom,

a Mu poviem svoju ťažkosť v samote. :/ 

 

4. Keď srdce je v žalosti a kalich veľmi horký,

vtedy je čas prísť ku Kristu v samote.

V ňom nájdeš tú blaženosť, pokoj a Božiu radosť,

keď pôjdeš s ťažkosťou k Nemu v samote. 

 

ZBOR:

/: Sú dni, v ktorých ja by chcel

sám byť s mojím Ježišom,

a Mu poviem svoju ťažkosť v samote. :/ 

389. Víc o Ježiši ja chci znať

 1

Víc o Ježíši já chci znát,

Víc o Něm jiným zvěstovat;

Víc o spasení z milosti,

Víc že zemřel za mé zlosti.

Zbor:

Víc, víc o Ježíši;

Víc, víc o Ježíši;

Víc z Jeho spásy plnosti, 

Víc z lásky za mé hříšností.

 

2

Víc o Ježíši učiti,

Víc vůli Jeho plniti;

Duch Svatý, dejž tužby nové

K těm věcem jenž jsou Kristově.

Zbor:

 

Víc, víc o Ježíši;

Víc, víc o Ježíši;

Víc z Jeho spásy plnosti, 

Víc z lásky za mé hříšností.

 

3

Víc o Ježíši, z slov Jeho

Chci skládat do srdce mého;

Hlas Jeho co mně velí, jen

To činiti chci každý den.

Zbor:

 

Víc, víc o Ježíši;

Víc, víc o Ježíši;

Víc z Jeho spásy plnosti, 

Víc z lásky za mé hříšností.

 

 4

Víc o Ježíši na trůnu, 

Zda mně tam chystá korunu?

Víc ať touží srdce moje,

Víc kdy přijde Král pokoje. 

 

Zbor:

Víc, víc o Ježíši;

Víc, víc o Ježíši;

Víc z Jeho spásy plnosti, 

Víc z lásky za mé hříšností.

 

395. V pokoji sme sa znovu stretli

1

V pokoji sme sa znovu stretli, lebo nás volal Svätý Duch.

Ľud jednej viery, jednej cesty, nadšený kruh Božích detí.

Úprimná láska, viera pevná, vzdialenosť každú prekoná.

Kráľovstvo Božie hraníc nemá, národnosť, rasu nepozná.

Zbor:

 

/: To bude sláva, keď sa všetci raz

stretneme v nebi, v ríši večných krás. :/

 

2

V pokoji ďalej život celý, nech vieru Písmo obnoví,

aby sme cestou žitia peli, zo srdca čistí, hotoví.

Sme jedno v Kristu, s cieľom jedným, to nech nám ako heslo znie.

Pán Ježiš schystá svojím verným príbytky navždy radostné.

Zbor:

 

/: To bude sláva, keď sa všetci raz

stretneme v nebi, v ríši večných krás. :/

 

430. Nech nám srdcia plní radosť

1

Nech nám srdcia plní radosť

a blaženej vďaky cit.

Otec v nebi zve nás deťmi,

tak môžeme šťastní byť.

Zbor:

 

Vždy veselo, vždy veselo,

každodenne slnka svit,

prekrásna je cesta k nebi,

tomu, kto chce večne žiť.

 

2

Boh nás ako Otec vedie,

šírou púšťou sveta sám,

chráni v boji, zo dňa na deň

milosť, silu dáva nám.

Zbor:

 

Vždy veselo, vždy veselo,

každodenne slnka svit,

prekrásna je cesta k nebi,

tomu, kto chce večne žiť.

 

3

No, keď sa my odvrátime,

tu sa razom sotmie v nás,

neisté sú naše kroky

a život je prázdny krás. 

Zbor:

 

Vždy veselo, vždy veselo,

každodenne slnka svit,

prekrásna je cesta k nebi,

tomu, kto chce večne žiť.

439. Večné príbytky nám už chystá Pán

1. Večné príbytky nám už chystá Pán, v zlatej ríši neba,

On je slnka jas, On je zlatý chrám, v zlatej ríši neba.

 

ZBOR:

/: V zlatej ríši neba :/

stíchne bojov hluk, vždycký vládne kľud,

v zlatej ríši neba.

 

2. Iste uzrieme našich predrahých v zlatej ríši neba,

rúchom pokoja, šťastia odiatych, v zlatej ríši neba. 

ZBOR:

/: V zlatej ríši neba :/

stíchne bojov hluk, vždycký vládne kľud,

v zlatej ríši neba.

 

3. Slávy koruny k trónu zložíme v zlatej ríši neba,

starosť Spasiteľ navždy odníme, v zlatej ríši neba.

 

ZBOR:

/: V zlatej ríši neba :/

stíchne bojov hluk, vždycký vládne kľud,

v zlatej ríši neba.

 

4. Pána Ježiša chváliť budeme v zlatej ríši neba,

spievať na veky piesne blažené, v zlatej ríši neba. 

 

ZBOR:

/: V zlatej ríši neba :/

stíchne bojov hluk, vždycký vládne kľud,

v zlatej ríši neba.

472. Sejme z rána sime

1

Sejme z rána símě, dobré símě lásky,

Símě vůle Boží sejme v každý čas.

Pán dá požehnání: símě naše vzklíčí,

O žni budem jásat, rychlo zraje klas.

Zbor:

 

/: Rychlo zraje klas, rychlo zraje klas!

O žni budem jásat, rychlo zraje klas. :/

 

2

Sejme kde jsou stíny, i kde slunce svítí.

Kde je půda skalná sejme zas a zas.

Práce všude mnoho, času málo máme.

O žni budem jásat, rychlo zraje klas.

Zbor:

 

/: Rychlo zraje klas, rychlo zraje klas!

O žni budem jásat, rychlo zraje klas. :/

 

3

Sejme vždycky věrně bez bázně a strachu,

Byť i bylo z dálky slyšet bouře hlas.

Až se práce skončí, budem uvítáni.

O žni budem jásat, rychlo zraje klas.

Zbor:

 

/: Rychlo zraje klas, rychlo zraje klas!

O žni budem jásat, rychlo zraje klas. :/

 

479. Ľude vykúpený

 1

Ľude vykúpený, moc v krvi Ježiša,

vzývaj Kráľa svojho za lásku,

že ťa Pán vykúpil, k životu predzriadil,

abys ty Pánu žil na chválu.

Zbor:

 

Láskou prebohatou Syn Boží jediný

vedie nás k životu, k prameňu,

radovať sa vždycký v tej nebeskej ríši

budú tam s Pánom vyvolení.

 

2

Anjeli plesajú, tam hore u  trónu,

česť, chválu vzdaváju Baránku.

Svätý, svätý, svätý, Halelujah, svätý

Tys Hospodin a Pán zástupov.

Zbor:

 

Láskou prebohatou Syn Boží jediný

vedie nás k životu, k prameňu,

radovať sa vždycký v tej nebeskej ríši

budú tam s Pánom vyvolení.

 

 3

Radujme sa, dietky, že nás Pán vykúpil,

od smrti večnej oslobodil.

Len my pevnú vieru majme vždycký v Pánu,

aby nás vždy so sebou spojil. 

Zbor:

 

Láskou prebohatou Syn Boží jediný

vedie nás k životu, k prameňu,

radovať sa vždycký v tej nebeskej ríši

budú tam s Pánom vyvolení.

 

4

Čujme bratia, sestry, Duch Svätý nám svedčí,

že sa Pán v ľude chce osláviť.

Buďme vždycky pilní hlas Ducha slyšeti

a na modlitbách vždy trvati. 

Zbor:

 

Láskou prebohatou Syn Boží jediný

vedie nás k životu, k prameňu,

radovať sa vždycký v tej nebeskej ríši

budú tam s Pánom vyvolení.

 

5

Duch Svätý nám svedčí o nebeskej sláve,

jak sa tam radujú mešťania.

Pozdvihnime aj my hlas k Božiemu trónu,

nech sa hore vznáša ku Pánu. 

Zbor:

 

Láskou prebohatou Syn Boží jediný

vedie nás k životu, k prameňu,

radovať sa vždycký v tej nebeskej ríši

budú tam s Pánom vyvolení.

 

480. Ak sa zdá neschodná života púť

1. Ak sa zdá neschodná života púť,

Ty nevracaj sa späť!

Spiechaj len deň čo deň, nestrácaj chuť

a nevracaj sa späť!

Neobráť nikde zrak, pred seba priamo hľaď,

s Ježišom vždy verne kráčaj,

povedie ťa rád.

Stále choď vo viere vzmužile vpred

a nevracaj sa späť.


2. Od druhých neverných neber si vzor,

Ty nevracaj sa späť!

Ku hviezdam, k nebesiam, stále len hor,

a nikdy, nikdy späť!

Nedaj sluch ak ťa kto z cesty chce odradiť,

s Ježišom vždy verne kráčaj,

On ti poradí.

Cestu vie, dovedie  na druhý breh,

len nevracaj sa späť!


3. Pokojom, úsmevom napĺňaj dni,

Ty nevráť sa už späť!

Nepoblúď na cestu pochybnosti,

už nechoď nikdy späť!

Nemeškaj, pozeraj na večný slávny cieľ,

s Ježišom vždy verne kráčaj, v nebi dá ti diel,

modlitba, dôvera, víťazstvo má,

už nechoď nikdy späť!

499. Pre Krista v boj zve strážny

499. Pre Krista v boj zve strážny

 

1. „Pre Krista v boj!“

zve strážny vás, Boží rytieri!

Je doba zlá, čas vážny:

bojujte boj viery!

Lev z Júdy sám nás vodí

a vodiť bude dál,

až svet sa znovuzrodí

a zplesá:“Kristus kráľ!“

 

2. Pre Krista, ľude Boží,

bež k práporu a v zbroj,

nech tam sa chrabrosť množí,

kde najviac zúri boj.

Nech nepriateľov vzpruží

vztek voj už zomdlený,

brat s bratom nech sa sdruží,

lvou silou darený.

 

3. Pre Krista, bratia, smele:

nie v sile človeka:

odenie Božie celé nech každý oblieka!

V ľudskej to moci není,

Boh silou našou sám!

Na modlitách a v bdení

víťazstvo podá nám.

 

4. Pre Krista v boj v čas války!

Deň mieru blízko je:

Kráľ Kristus z blíž a z diaľky

verných v slasť uvedie.

Kto s Ním tu svíťazili,

na trónoch budú s Ním.

Pre Krista, bratia milí,

v boj s bázňou, s trasením!

 

505. Je to tá stará víra

Zbor:

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

1

Stačila naším matkám,

Stačila naším matkám,

Stačila naším matkám,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

 2

Budí v nás lásku ke všem,

Budí v nás lásku ke všem,

Budí v nás lásku ke všem,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

3

Dala moc otcům našim,

Dala moc otcům našim,

Dala moc otcům našim,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

4

Prorokům byla silou,

Prorokům byla silou,

Prorokům byla silou,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

5

Zkoušena byla ohněm,

Zkoušena byla ohněm,

Zkoušena byla ohněm,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

6

Dala slasť učedníkům,

Dala slasť učedníkům,

Dala slasť učedníkům,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

7

Bude mne sílit v smrti,

Bude mne sílit v smrti,

Bude mne sílit v smrti,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

8

Přivede nás do nebe,

Přivede nás do nebe,

Přivede nás do nebe,

Ona všechněm postačí!

Zbor:

 

Je to ta stará víra,

Je to ta stará víra,

Je to ta stará vira,

Ona všechněm postačí!

 

9

Je to ta stará víra,

Spolehlivá a jistá:

Víra v Ježíše Krista,

Ona všechněm postačí!

 

523. Keď všetko opustí ťa

1. Keď všetko opustí Ťa,

ja verným chcem Ti byť;

nech nevyhasne cele

na svete vďaky svit.

Za mňa si trpel boľasť,

za mňa smrť zniesols‘ sám.

Ó, s radosťou Ti za to 

na veky srdce dám.

 

2. Ach, často horko plačem,

že Tys’ tak musel mrieť,

a mnohí z Tvojich na to 

zabúda, ľúbi svet.

Ty, láskou premožený,

tak mnohos‘ vykonal, 

a čo máš za odmenu? 

Nelásku, nevďak, žiaľ!

 

3. Ty, dosiaľ plný lásky,

každému pomáhaš

a osteň zabudnutia

vernosťou premáhaš.

Na koniec verná láska 

predsa len zvíťazí,

zahreje srdcia, cestu

do nich si prerazí.

 

4. Ja som Ťa prijal, Jezu;

ja navždy chcem byť Tvoj!

Ó, drž ma pevno v rukách,

nepusti, Pane môj.

I bratia moji vzhliadnu

k nebesiam v túžbe raz,

a plní lásky svätej

padnú Ti k nohám zas.

583. Desné búrky súdov Božích

 1

Desné búrky súdov Božích šírym svetom ztriasajú,

potokami sĺz a krvi národy sa hrúžajú.

Ticho len spočíva duša v Kristu schovaná,

slasť mieru požíva, darovanú u Pána!


2

Kým zatíchnu povíchrice, uletí noc, svitne deň,

pominie zlo, blaženosti vyplní sa slávny deň.

Ticho len spočíva duša v Kristu schovaná,

Slasť mieru požíva, darovanú u Pána.


3

Ach, veď sladko odpočívať v Ježišovom objatí!

Šťastný kto raz službe Jeho celý život zasvätí!

Ticho si spočíva duša v Kristu schovaná, 

slasť mieru požíva, darovanú u Pána.


4

Bratre milý, sestro drahá! Tento pokoj blažený

priniesol nám Ježiš Kristus; požívaj ho bez zmeny. 

Ticho len spočívaj duša v Kristu schovaná, 

slasť mieru požívaj, darovanú u Pána.


585. Až skončili skúšky žitia…

 1

Až skončili skúšky žitia a ja prídem k Tebe

v to prekrásne, v to preslávne, sväté Tvoje nebe,

/: piesne svoje tu začaté, tam Ti budem spievať

a v nich chválu Spasiteľu, večne Tebe, vzdávať. :/


2

Nemám sily, nemám darov, len ten jeden z neba,

abych piesňou velebila, Synu Boží, Teba.

/: No tak Ti ju k nohám skladám sťa kytôčku z ruží;

prijmi vďačne, prijmi s láskou dar môj, Synu Boží! :/


3

Tam, kde v súzvuk lásky blaha žiaľu tón nevnikne

a cez jasot blaženosti záston neprenikne. 

/: Až objalo more mieru srdce, dušu moju,

tam ospievam, nedostižný, svätú krásu Tvoju. :/


700. Sláva Haleluja…

1

Sláva, Hallelujah, Pánu Bohu na nebi,

nech Ho, čo je živé, slávne velebí.

/: Boh je Pán :/ On riadi nebe i zem,

/: Len On sám :/ môže ma zachrániť viem.

 

2

Svadba Baránkova je už skoro hotová,

za krátko svoj ľud Pán na ňu zavolá.

/:Váž si čas, :/ v ktorom sa pripraviť máš,

/: žiaden z nás :/ nevojde nehodní, znáš.

 

 3

Celú výzbroj Božiu na seba vždy obliekaj,

pancier, štít a prilbu vziať si nemeškaj,

/: Pozor daj. :/ nestačí odenie mať.

/: Pamätaj! :/ Zbraň ducha vždy obliekaj!

 

4

Na Golgate slávnej Syn Boží krv vylieval,

aby kto Mu verí, život večný mal.

/: Tešme sa :/ Jak sme Mu uverili,

/: Nebesia :/ už sa nám otvorili.

 

Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031