Ján Čech _ Vianočný prihovor  25.12.2020

Text : Evanjelium podľa svätého Jána 1:1-3, 14

1 Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Bôh. 2 Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. 3 Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo. 

14 A on, to Slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami, a hľadeli sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy.  


Vianočné piesne:

Svätá noc Betlemská

Na nebi žiarili sláva a moc

Vianoce sa priblížili

Zdieľať tento príspevok