Sobota 14.11.2020

Mládež Program,
Kazatel:Zlatko Marušník
Text:Evanielium podľa svätého Jána 14:27

Streda 11.11.2020

Kazatel: Želislav Širka
Text: Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 4:8-9

Sobota 07.11.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text:Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14-17

Sobota 31.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Jána 4:32-35

Streda 28.10.2020

Kazatel: Juraj Cicka
Text: Evanjelium podľa svätého Lukáša 10:38-42

Sobota 24.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Cicka
Text: Prorok Izaiáš 44:3-4