Sobota 14.11.2020

Mládež Program,
Kazatel:Zlatko Marušník
Text:Evanielium podľa svätého Jána 14:27

Sobota 07.11.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text:Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14-17

Sobota 31.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Jána 4:32-35

Sobota 24.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Cicka
Text: Prorok Izaiáš 44:3-4

Sobota 17.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Marušník
Text: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 14:33

Sobota 10.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Juraj Cicka
Text: Druhá kniha Samuelova 6:9

Sobota 03.10.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Cicka
Text: Kniha Žalmov 20:8-9

Sobota 26.09.2020

Mládež Program,
Kazatel: Zlatko Cicka
Text: Prorok Daniel 12:3

Sobota 12.09.2020

Mládež Program,
Kazatel: Miroslav Hromčík
Text: Evanjelium podľa svätého Matúša 18:12-14

Sobota 05.09.2020

Mládež Program,
Kazatel: Daniel Pokorácki
Text: Druhá kniha Mojžišova 3:1-6