Želislav Širka 01.03.2020

Text : Evanjelium podľa svätého Marka 1:15

15 a hovoril: Naplnil sa čas, a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Čiňte pokánie a verte evanjelium!

Juraj Cicka  01.03.2020

Text : Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom 4:6-7

 6 Lebo je to Bôh, ktorý povedal, aby sa zo tmy zaskvelo svetlo, ktorý sa zaskvel v našich srdciach na osvietenie známosti slávy Božej v tvári Ježiša Krista.7 No, ten poklad máme v hlinených nádobách, aby svrchovanosť moci bola Božia a nie z nás, 

Mládež- Uver v zázrak vykúpenia...

Mládež- Kao ruža...

Ján Čech  01.03.2020

Text : Prvá epištola svätého Jána  2:12-13

 12 Píšem vám, dieťatká, že sú vám odpustené hriechy pre jeho meno. 13 Píšem vám, otcovia, že ste poznali toho, ktorý je od počiatku. Píšem vám, mládenci, že ste zvíťazili nad tým zlým.

Zdieľať tento príspevok