Zlatko Cicka 02.02.2020

Text : Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 15:57

 57 Ale vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. 

Juraj Cicka 02.02.2020

Text : Evanjelium podľa svätého Jána 3:16

16 Lebo tak miloval Bôh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Mládež- S Tebov je lepší jeden deň, než inde tisíc

Mládež- Na Golgote tri kríže stoja...

Ján Čech 02.02.2020

Text : Prvá epištola svätého Petra 5:8

 8 Buďte triezvi a bdejte, lebo váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral

Zdieľať tento príspevok