Nedeľná služba 10.11.2019

min read
Nedelna Sluzba

Vladimír Červenji  10.11.2019

Text : Epištola svätého Pavla Židom  12:14-15

 14 Stíhajte pokoj so všetkými a posvätenie, bez ktorého nikto neuvidí Pána, 15 dozerajúc, aby niekto nezaostával od milosti Božej, aby nevyrástol nejaký koreň horkosti

Ján Červenji 10.11.2019

Text : Prorok Izaiáš 40:26-31

 26 Pozdvihnite svoje oči k výšinám a vidzte, kto to všetko stvoril? Ten, ktorý vyvodí ich vojsko v plnom počte, volá ich všetky podľa mena. Pre množstvo vlády a preto, že je mocný a silný, niktoré nesmie chýbať.27 Prečo potom povedáš, Jakobe, a hovoríš, Izraelu: Moja cesta je skrytá pred Hospodinom, a môj súd ta prechádza popri mojom Bohu? 28 Či nevieš? Ak si nepočul: Večný Bôh Hospodin, ktorý stvoril konce zeme, neustáva ani nezomdlieva; nikto nevystihne jeho rozumu! 29 On dáva ustalému silu a tomu, kto nemá vlády, hojne udeľuje moci. 30 Mládenci ustávajú a zomdlievajú, a junáci ťažko klesajú; 31 ale tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily; vznášajú sa na perutiach ako orli; bežia a nezomdlievajú, chodia a neustávajú.

Mládež- Život svoj Ti odovzdám...

Mládež- Požehnaný Pán...

Miroslav Hromčík  10.11.2019

Text : Druhá kniha Kráľov 4:8-13

8 Potom stalo sa jedného dňa, že prišiel Elizeus do Sunema, kde bola nejaká veľká žena, ktorá ho nasilu zdržala, aby jedol chlieb. A bolo od toho času, že kedykoľvek išiel tade, uchýlil sa ta, aby jedol chlieb. 9 A riekla svojemu mužovi: Hľa, prosím, viem, že je to muž Boží, svätý, ktorý to ustavične chodieva popri nás. 10 Spravme mu, prosím, murovanú izbičku na postreší a postavme mu tam posteľ a stôl a stoličku a svietnik, aby keď prijde k nám, mohol sa ta uchýliť. 11 A tak stalo sa jedného dňa, že prišiel ta, a uchýlil sa do izby hore a ležal tam. 12 A riekol Geházimu, svojmu služobníkovi: Zavolaj tú Sunemänku. A zavolal ju, a zastála pred ním. 13 Vtedy mu riekol: Nože jej povedz: Hľa, ty si vynaložila na nás všetku tú starosť. Čo ti učiniť? Či máš nejakú vec, aby som za teba hovoril kráľovi alebo veliteľovi vojska? Ale ona riekla: Bývam prostred svojho ľudu.


Daniel Pokorácki 10.11.2019

Text :  Prorok Jeremiáš 24:1-10

1 Hospodin mi ukázal, a hľa, dva koše fíkov boly postavené pred chrámom Hospodinovým, keď už bol Nabuchodonozor, babylonský kráľ, prestehoval Jekoniáša, syna Jehojakimovho, judského kráľa, i judské kniežatá, tesárov i kováčov z Jeruzalema a doviedol ich do Babylona. 2 Jeden koš bol koš veľmi dobrých fíkov, ako bývajú skoré fíky, a druhý koš bol koš veľmi zlých fíkov, aké sa nejedia preto, že sú zlé. 3 A Hospodin mi riekol: Čo vidíš, Jeremiášu? A ja som odpovedal: Fíky. Tie dobré fíky sú veľmi dobré, a tie zlé sú veľmi zlé, jaké sa nejedia, pretože sú také zlé. 4 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 5 Takto hovorí Hospodin, Bôh Izraelov: Ako na tieto dobré fíky, tak budem hľadieť na prestehovaných Júdových, ktorých som poslal preč z tohoto miesta do zeme Chaldejov, na ich dobré. 6 A obrátim svoje oko na nich na dobré a navrátim ich do tejto zeme a zbudujem ich a nezborím, zasadím ich a nevyplienim 7 a dám im srdce, aby ma znali, že ja som Hospodin, a budú mi ľudom, a ja im budem Bohom, keď sa navrátia ku mne celým svojím srdcom.- 8 Ale jako tie zlé fíky, jaké sa nejedia, pretože sú zlé, áno, takto hovorí Hospodin, za takého dám Cedekiáša, judského kráľa, jeho kniežatá a ostatok Jeruzalema, ktorí pozostali v tejto zemi, jako aj tých, ktorí bývajú v Egyptskej zemi, 9 a vydám ich za postrk na zlé, všetkým kráľovstvám zeme, na potupu a za príslovie, v rezavý posmech a v kliatbu na všetkých miestach, kam ich zaženiem. 10 A budem posielať na nich meč, hlad a mor, dokiaľ nebudú vyničení s povrchu zeme, ktorú som bol dal im aj ich otcom.


Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930