Mládež- Jedini razlog zašto pevam...

Mládež- Keď si vindeš za večera...

Miroslav Hromčík 23.11.2019

Text: Prvá epištola svätého Pavla Tesaloničanom 5:1-3

 1 Ale o časoch a o dobách nepotrebujete, bratia, aby sa vám písalo. 2 Lebo sami dôkladne viete, že deň Pánov prijde tak ako zlodej vnoci. 3 Lebo keď budú hovoriť: Pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle prijde na nich zahynutie ako bolesť na tehotnú ženu, a neujdú.

Zdieľať tento príspevok