Nedeľná služba 12.05.2024

min read

Želislav Širka 12.05.2024

Text : Skutky 1:8-11

8 ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme. 9 A keď to povedal, zdvihnutý bol hore, kým oni hľadeli na to, a podňal ho oblak a vzal zpred ich očí. 10 A jako v tom, čo odchádzal, upretým zrakom hľadeli do neba, tu hľa, dvaja mužovia sa postavili vedľa nich v bielom rúchu, 11 ktorí aj povedali: Galilejskí mužovia, čo tu stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorí bol vzatý od vás hore do neba, prijde tak, ako ste ho videli ísť do neba.

Mládež - Dokonale svätý...

Mládež - V nebi zástup svätých...

Daniel Marušník 12.05.2024

Text :  Epištola svätého Jakoba 2:5

5 Počujte, moji milovaní bratia! Či si Bôh nevyvolil chudobných tohoto sveta za bohatých vo viere a za dedičov kráľovstva, ktoré zasľúbil tým, ktorí ho milujú?

Daniel Pokorácki 12.05.2024

Text : Efezským 6:13-20

13 Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. 14 Tedy stojte majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečení v pancier spravedlivosti 15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. 16 A pritom pri všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. 17 A vezmite aj prilbu spasenia i meč Ducha, ktorým je slovo Božie, 18 modliac sa každou modlitbou a prosbou každého času v Duchu a tým cieľom bdejúc celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých, 19 i za mňa, žeby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa, aby som prosto a smele oznámil tajomstvo evanjelia, 20 za ktoré posolstvujem v reťazi, žeby som ho zvestoval prosto a smele, jako mi náleží vravieť.

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031