Nedeľná služba 23.06.2019

min read
Nedelna Sluzba

Miroslav Pintír 23.06.2019

Text :  Kniha Žalmov 25:4-9, Prorok Izaiáš 38:1-6

4 Daleth. Daj mi znať, ó, Hospodine, svoje cesty; vyuč ma svojim stezkám! 5 Hé. Daj, aby som chodil v tvojej pravde, Vav. a vyuč ma; lebo ty si Bôh môjho spasenia; na teba očakávam každý deň. 6 Zajin. Pamätaj na svoje mnohé milosrdenstvo, Hospodine, a na svoju mnohú milosť, lebo sú od veku. 7 Cheth. Neráč pamätať na hriechy mojej mladosti a na moje prestúpenia! Pamätaj ty na mňa podľa svojej milosti, pre svoju dobrotu, ó, Hospodine! 8 Teth. Dobrý a priamy je Hospodin, preto vyučuje hriešnikov pravej ceste. 9 Jod. Činí to, aby pokorní chodili v súde, a vyučuje pokorných svojej ceste

1 V tých dňoch onemocnel Ezechiáš na smrť. A prišiel k nemu Izaiáš, syn Ámosov, prorok, a riekol mu: Takto hovorí Hospodin: Usporiadaj svoj dom, lebo zomrieš a nebudeš žiť. 2 A Ezechiáš obrátil svoju tvár ku stene a modlil sa Hospodinovi 3 a povedal: Prosím, ó, Hospodine, rozpomeň sa na to, že som chodil pred tebou v pravde a celým srdcom a činil som to, čo je dobré v tvojich očiach. A Ezechiáš plakal veľmi. 4 Vtedy sa stalo slovo Hospodinovo k Izaiášovi povediac: 5 Iď a povieš Ezechiášovi: Takto hovorí Hospodin, Bôh Dávida, tvojho otca: Počul som tvoju modlitbu, videl som tvoje slzy. Hľa, pridám ku tvojim dňom pätnásť rokov 6 a z ruky assýrskeho kráľa ťa vytrhnem i toto mesto a budem brániť toto mesto a zastávať ho.

Zlatko Cicka  23.06.2019

Text :  Kniha Žalmov 68:19

19 Vystúpil si na výsosť, zajal si zajatie; vzal si dary medzi ľuďmi, áno, i medzi spurnými odbojcami, aby Hospodin, Bôh býval medzi nimi.


Mládež- Slávne, predivné je, dielo Tvoje...

Mládež- V diaľke vidím zabronievať deň...

Miroslav Pintír _Poobede  23.06.2019

Text :  Evanjelium podľa svätého Lukáša 2:25-38

25 A hľa, bol v Jeruzaleme človek, ktorému bolo meno Simeon. Bol to človek spravedlivý a pobožný, očakávajúci potešenie Izraelovo, a Svätý Duch bol na ňom. 26 A bolo mu zjavené od Svätého Ducha, že neuzrie smrti prv, ako by uvidel Krista Pánovho. 27 A prišiel v Duchu do chrámu. A keď uvodili rodičia dieťatko Ježiša, aby vzťahom na neho urobili podľa obyčaje zákona, 28 vzal ho na ramená a dobrorečil Bohu a povedal: 29 Teraz prepúšťaš svojho služobníka, Samovládca, podľa svojho slova, v pokoji, 30 lebo moje oči videly tvoje spasenie, 31 ktoré si prihotovil pred tvárou všetkých ľudí, 32 svetlo na zjavenie národom a slávu svojho ľudu Izraela. 33 A Jozef a jeho matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. 34 A Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke: Hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohých v Izraelovi a na znamenie, ktorému budú protirečiť – 35 aj tvoju vlastnú dušu prenikne meč -, aby boli zjavené myšlienky z mnohých sŕdc.

36 A bola istá Anna, prorokyňa, dcéra Fanuelova, z pokolenia Aserovho, pokročilá vo mnohých dňoch, ktorá žila s mužom sedem rokov od svojho panenstva. 37 A tá bola vdovou až do osemdesiatich štyroch rokov, ktorá neodchádzala z chrámu pôstami a prosbami slúžiac Bohu dňom i nocou. 38 Tá prišla v tú istú hodinu a chválila Boha a vravela o ňom všetkým, ktorí očakávali vykúpenie v Jeruzaleme.


Miroslav Hromčík  23.06.2019

Text : Skutky svätých apoštolov 24:24-25


24 Potom o niekoľko dní prišiel Felix s Druzillou, svojou ženou, ktorá bola Židovka, a poslal po Pavla a počul ho o viere v Krista Ježiša. 25 A keď hovoril o spravedlivosti, zdržanlivosti a o budúcom súde, zľakol sa Felix a odpovedal: Nateraz idi, ale keď budem mať čas, zavolám ťa.​


Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031