Mládež- Naša nádeja Ty Kristus...

Mládež- Isus je poneo terete sve...

Zlatko  Cicka 06.07.2019

Text: Evanjelium podľa svätého Marka 8:34-36


34 A privolajúc si k sebe zástup so svojimi učeníkmi a povedal im: Ak chce niekto prijsť za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž a ide za mnou. 35 Lebo ktokoľvek by chcel zachrániť svoju dušu, stratí ju, a kto by stratil svoju dušu pre mňa a pre evanjelium, ten ju zachráni. 36 Lebo čo osoží človekovi, keby získal čo hneď i celý svet a svoju dušu utratil? 37 Lebo veď aké výmenné dá človek za svoju dušu? 

Zdieľať tento príspevok