Nedeľná služba 16.12.2018

min read
Nedelna Sluzba

Zlatko Cicka 16.12.2018

Text : Prvá kniha Kráľov 19:5-8

5 Potom si ľahol a usnul pod nejakým jalovcom. A hľa, toď, anjel sa ho dotkol a riekol mu: Vstaň, jedz! 6 A keď sa podíval tu hľa, pri jeho hlave bol koláč, pečený na uhlí, a nádoba vody. A keď pojedol a vypil, zase si ľahol. 7 A anjel Hospodinov sa vrátil podruhé a dotkol sa ho a riekol: Vstaň, pojedz, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. 8 Vtedy vstal, pojedol a vypil a išiel v sile toho pokrmu štyridsať dní a štyridsať nocí až na vrch Boží Horeb.


Ján Čech 16.12.2018

Text 1:Kniha Žalmov 25:1

1 Žalm Dávidov. Aleph. K tebe, ó, Hospodine, pozdvihujem svoju dušu.

Text 2:Evanjelium podľa svätého Matúša 4:1

1 Vtedy bol Ježiš zavedený hore na púšť od Ducha, aby bol pokúšaný od diabla.


Mladež - Najkrásnejšie chvile prežívam na kolenách...

Mladež - Nech Pánovi chválospev znie...

Želislav Širka 16.12.2018

Text: Druhá kniha Kráľov 18:1-3

1 A stalo sa v treťom roku Hozeu, syna Élu, izraelského kráľa, že začal kraľovať Ezechiáš, syn Achaza, judského kráľa. 2 Dvadsaťpäť rokov mal, keď začal kraľovať, a kraľoval dvadsaťdeväť rokov v Jeruzaleme. A meno jeho matky bolo Abia, dcéra Zachariášova. 3 A robil to, čo je spravedlivé v očiach Hospodinových, všetko tak, ako činil Dávid, jeho otec.


Juraj Cicka 16.12.2018

Text :Evanjelium podľa svätého Matúša 11:1-6

1 A stalo sa, keď dokončil Ježiš dávať svojim učeníkom rozkazy, že odišiel odtiaľ, aby učil a kázal v ich mestách. 2 A Ján, keď počul v žalári o skutkoch Kristových, poslal dvoch svojich učeníkov 3 a riekol mu: Či si ty ten, ktorý má prijsť, a či máme čakať iného? 4 A Ježiš odpovedal a riekol im: Iďte a zvestujte Jánovi, čo čujete a vidíte: 5 slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí čujú, mŕtvi vstávajú z mŕtvych, a chudobným sa zvestuje evanjelium, 6 a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne. 


Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

máj 2023
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031