Nedeľná služba 20.01.2019

min read
Nedelna Sluzba

Pavel Topoľský 20.01.2019

Text :  Kniha Žalmov 91:1-16

1 Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. 2 Poviem Hospodinovi: Moje útočište a môj hrad, môj Bôh, na ktorého sa nadejem. 3 Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morovej. 4 Prikryje ťa svojimi brky, a utečieš sa pod jeho krýdla. Jeho pravda je štítom a paväzou. 5 Nebudeš sa báť nočného strachu ani strely, ktorá letí vodne; 6 nebudeš sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludní. 7 Padne ich po tvojom boku tisíc a desať tisíc po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži. 8 Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. 9 Pretože hovoríš: Ty si, Hospodine, moje útočište, a že si Najvyššieho učinil svojím príbytkom, 10 neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nijaký úder nepriblíži tvojmu stánu. 11Lebo prikázal svojim anjelom o tebe, aby ťa ostríhali na všetkých tvojich cestách. 12 Na rukách ťa ponesú, aby si si neuderil svojej nohy o kameň. 13 Stupíš na leva a na jedovatého hada, pošliapeš ľvíča a draka. 14 Pretože sa láskou vinie ku mne, vyslobodím ho; vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Bôh. 15 Bude volať na mňa, a ohlásim sa mu. Ja budem, s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. 16 Nasýtim ho dlhosťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie.

[player id=1481]


Vladimír Marušník 20.01.2019

Text : Kniha Žalmov 119:123-125

123 Moje oči hynú túžbou po tvojom spasení a po reči tvojej spravedlivosti. 124 Učiň so svojím služobníkom podľa svojej milosti a vyuč ma svojim ustanoveniam! 125 Som tvojím služobníkom; daj mi rozumieť, aby som znal tvoje svedoctvá. 

[player id=1480]


Mládež - Nie je nikto ako Ty...

[player id=1482]

Mládež - Buď požehnané meno Ježiš...

[player id=1483]

Želislav Širka 20.01.2019

Text :  Skutky svätých apoštolov 9:10-16

10 A bol nejaký učeník v Damašku, menom Ananiáš, ktorému riekol Pán vo videní: Ananiášu! A on povedal: Tu som Pane. 11 A Pán zase jemu: Vstaň a idi do ulice, ktorá sa volá Priama, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, menom Tarzenského, lebo hľa, modlí sa. 12 (A Saul videl vo videní muža, menom Ananiáša, ktorý vošiel k nemu a položil ne neho ruky, aby prezrel). 13 A Ananiáš odpovedal: Pane, počul som od mnohých ľudí o tomto mužovi, jako mnoho zlého učinil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 A má aj tu moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno. 15 Ale Pán mu povedal: Iď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno i pred pohanov i pred kráľov i pred synov Izraelových. 16 Lebo ja mu ukážem, ako mnoho musí on pretrpieť za moje meno.

[player id=1517]


Daniel Pokorácki  20.01.2019

Text :  Prvá kniha Mojžišova 12:1,7-8

1 A Hospodin riekol Abramovi: Vyjdi zo svojej zeme a zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca a iď do zeme, ktorú ti ukážem.7 A Hospodin sa ukázal Abramovi a riekol: Tvojmu semenu dám túto zem. A postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu ukázal. 8 Potom sa poberal odtiaľ k vrchu, ktorý je od východu Bét-ela, kde postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a postavil tam Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. 

[player id=1518]


Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031