Mládež - Všade tam kde sú ľudia zindený

Mládež - V mene Ježišovom...

Želislav Širka 02.02.2019

Text: Druhá kniha Mojžišova 13:3

 3 A Mojžiš povedal ľudu: Pamätajte na tento deň, v ktorom ste vyšli z Egypta, z domu sluhov, lebo silnou rukou vás vyviedol Hospodin odtiaľto, a preto sa nebude jesť kvasené.

Zdieľať tento príspevok