Nedeľná služba 28.05.2023 Turíce-Vyliatie svätého ducha

min read

Mládež Padina

Jaroslav Svetlík 28.05.2023

Text : Kniha jobova 3:25

25 pretože to, čoho som sa strachoval, ma nadišlo, a to, čoho som sa obával, prišlo na mňa

Mládež Hrtkovce- Odlučio sam da sledim Hrista

Ján Krížov 28.05.2023

Text : Zjavenie svätého Jána 21:5-7

5 A ten ktorý sedel na tróne, povedal: Hľa, činím všetko nové. A riekol mi: Píš, pretože tieto slová sú verné a pravdivé. 6 A riekol mi: Stalo sa. Ja som Alfa i Omega, počiatok i koniec. Ja dám tomu, kto žízni, z prameňa vody života zadarmo. 7 Kto víťazí, zdedí všetko, a budem mu Bohom, a on mi bude synom.


Michal Lacko 28.05.2023

Text : Prorok Izaiáš 10:27

27 A stane sa toho dňa, že uhne jeho bremeno s tvojho pleca a jeho jarmo s tvojej šije, a bude zničené jarmo pre svätý olej. 

Pieseň zbor- Ó aky som radostný...

Chór Hložany- Lav iz Jude

Chór Hložany- Našiel som milosť...

Ján Ďuríček 28.05.2023

Text : Skutky svätých apoštolov 1:13-14

13 A keď vošli do mesta, vyšli do vrchnej dvorany, kde sa zdržovali Peter a Jakob a Ján a Andrej, Filip a Tomáš, Bartolomeus a Matúš, Jakob Alfeov a Šimon Zelóta, Horlivec, a Júdas Jakobov. 14 Títo všetci zotrvávali jednomyseľne na modlitbe a v pokornej prosbe so ženami a s Máriou, matkou Ježišovou, i s jeho bratmi.

Mládež Padina

Andrej Ušjak 28.05.2023

Text : Evanjelium podľa svätého Matúša 12:46-50

46 A kým ešte hovoril zástupom, hľa, prišli a stáli vonku jeho matka i jeho bratia hľadajúc príležitosť s ním prehovoriť. 47 A ktosi mu povedal: Hľa, tvoja matka i tvoji bratia stoja vonku a chcú s tebou hovoriť. 48 Ale on odpovedajúc riekol tomu, kto mu to povedal: Kto je moja matka, a kto sú moji bratia? 49 A vztiahnuc svoju ruku na svojich učeníkov povedal: Hľa, moja matka i moji bratia! 50 Lebo ktokoľvek by činil vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach, ten je mojím bratom i sestrou i matkou.

Mládež Hrtkovce- Neka slab kliče ja sam jak...

Pavel Mámojka 28.05.2023

Text : Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom 8:14-16

14 Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. 15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče! 16 Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími. 

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930