Nedeľná služba 31.03.2019

min read
Nedelna Sluzba

Juraj Cicka 31.03.2019

Text :  Zjavenie svätého Jána 5:1-10

1 A videl som na pravici sediaceho na tróne knihu, popísanú zvnútra i zozadu, zapečatenú siedmimi pečaťami. 2 A videl som silného anjela, ktorý hlásal velikým hlasom: Kto je hoden otvoriť knihu a zrušiť jej pečate? 3 A nikto nemohol na nebi ani na zemi ani pod zemou otvoriť knihu ani nazrieť do nej. 4 A ja som veľmi plakal, že sa nikto nenašiel hoden otvoriť a prečítať knihu ani nazrieť do nej. 5 A jeden zo starcov mi povedal: Neplač! Hľa, zvíťazil lev z pokolenia Júdovho, koreň Dávidov, aby otvoril knihu a zrušil jej sedem pečatí. 6 A videl som a hľa, prostred trónu a tých štyroch živých bytostí a prostred starcov stál Baránok, ako zabitý, ktorý mal sedem rohov a sedem očí, ktoré sú siedmi duchovia Boží, poslaní na celú zem. 7 A prišiel a vzal knihu z pravice toho, ktorý to sedel na tróne. 8 A keď vzal knihu, štyri živé bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom majúc každý harfu a zlatú čašu, plnú kadiva, čo sú modlitby svätých, 9 a spievali novú pieseň a hovorili: Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a vykúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia a z každého jazyka, ľudu a národa 10 a učinil si nás našemu Bohu kráľmi a kňazmi, a budeme kraľovať na zemi.


Daniel Pokorácki 31.03.2019

Text : Epištola svätého Pavla Židom 12:22-23

22 Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, 23 k slávnostnému shromaždeniu a k sboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých a k duchom spravedlivých zdokonalených


Pavel Valenta 31.03.2019

Text :  Skutky svätých apoštolov 2:1-13

1 A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. 2 A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. 3 A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. 4 A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa. 5 A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia, zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. 6 A keď povstal ten hlas, sišlo sa množstvo, a boli celí zmätení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojím vlastným jazykom. 7 A žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému: Či hľa, nie sú všetci títo, ktorí to hovoria, Galileania? 8 Ako tedy my, jeden každý, počujeme hovoriť svojím vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? 9 Partovia a Médovia a Elamiti a ktorí bývame v Mezopotamii, v Judsku a v Kapadocii, v Ponte a v Ázii, 10 vo Frygii a v Pamfýlii, v Egypte a v krajoch Libye, pri Cyréne a na tento čas tu sa zdržujúci Rimania, Židia a prozelyti, 11 Kréťania a Arabi čujeme ich hovoriť našskými jazyky veliké veci Božie. 12 A žasli všetci a súc bezradní od údivu hovorili jeden druhému: Čo to chce byť? 13 Ale zase iní sa posmievali a hovorili: Naplnení sú sladkým vínom.

Ján Čech 31.03.2019

Text :  Prorok Izaiáš 35:3-6

 3Posilnite spustené ruky zomdlené a klesajúce kolená zmocnite. 4 Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš Bôh prijde s pomstou, s odplatou Božou; on prijde a spasí vás. 5 Vtedy sa otvoria oči slepých, a otvoria sa aj uši hluchých. 6 Vtedy poskočí kulhavý jako jeleň, a jazyk nemého bude radostne prespevovať, lebo sa vyprýštia vody na púšti a potoky na pustine. 


Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031