Nedeľná služba 31.05.2020

min read
Nedelna Sluzba

Juraj Cicka 31.05.2020

Text : Evanjelium podľa svätého Jána 14:15-18

15 Ak ma milujete, ostríhajte moje prikázania, 16 a ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, 17 toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. 18 Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.

Michal Kolárik st. 31.05.2020

Text : Skutky svätých apoštolov 2:14-24, 37-39

14 Ale Peter zastanúc si s jedonástimi povýšil svoj hlas a povedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe, a počujte moje slová! 15 Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. 16 Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: 17 A bude v posledných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. 18 Áno i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať. 19 A dám vidieť zázraky hore na nebi a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. 20 Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň Pánov, veľký a slávny. 21 A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. 22 Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová: Ježiša Nazarejského, muža, od Boha pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Bôh medzi vami, jako aj sami viete – 23 toho určenou radou a predzvedením Božím vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripäli na kríž a zavraždili, 24 ktorého Bôh vzkriesil oprostiac bolestí smrti, jako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. 37 A keď to počuli, boli hlboko dojatí, až do srdca, a povedali Petrovi a ostatným apoštolom: Čo máme robiť, mužovia bratia? 38 A Peter im povedal: Čiňte pokánie, a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov, a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým na široko-ďaleko, ktorých- a koľkýchkoľvek si povolá Pán, náš Bôh. 

Ján Čech – prinášanie detí  31.05.2020

Text : Piata kniha Mojžišova 4:7-9

7 Lebo kde máš nejaký veliký národ, ktorý by mal bohov takých blízkych sebe, jako je Hospodin náš Bôh, blízky nám, kedykoľvek a o čokoľvek voláme k nemu! 8 Alebo kde máš ktorý veliký národ, ktorý by mal také spravedlivé ustanovenia a súdy, jako je celý tento zákon, ktorý ja dnes predkladám pre vás?! 9 Len sa maj na pozore a veľmi ostríhaj svoju dušu, aby si nezabudol vecí, ktoré videly tvoje oči, a aby neuhli z tvojho srdca po všetky dni tvojho života, a oznámiš ich svojim synom i synom svojich synov. 

Zlatko Cicka  31.05.2020

Text : Epištola svätého Pavla Galaťanom4:4-7

4 Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon, 5 aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo. 6 A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče! 7 Takže už nie si sluha, ale syn, a jestli syn, aj dedič Boží skrze Krista.

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031