Mládež- Ak budeš hľadieť na neprávosť...

Daniel Marušník 16.01.2021

Text : Prvá epištola svätého Jána 3:21

21 Milovaní, keď nás neobviňuje naše srdce, máme smelú dôveru k Bohu

Mládež-Veď ma z dolných nádvorí...

Mládež-Stvor vo mne srdce čisté...

Želislav Širka 16.01.2021

Text : Prvá kniha Mojžišova 5:18-24

18 A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha. 19 A Jared žil po splodení Enocha osemsto rokov a splodil synov a dcéry. 20 A bolo všetkých dní Jaredových deväťsto šesťdesiatdva rokov, a zomrel. 21 A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema. 22 A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. 24 A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh.

Zdieľať tento príspevok