Mládež- Ježiš je môj spasiteľ...

Mládež- V márnosti som život utrácal...

Ján čech 16.11.2019

Text: Evanjelium podľa svätého Matúša 7:21-23

 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. 22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23 A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

Zdieľať tento príspevok