Mládež- Majster môj...

Mládež- Moj oče obožavam Te...

Mládež- Jedini razlog...

Juraj Cicka 22.08.2020

Text : Epištola svätého Pavla Efežanom 4:1-6

1 Prosím vás tedy ja väzeň v Pánovi, žeby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, 2 s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou znášajúci sa navzájom v láske, 3 usilujúci sa zachovávať jednotu Ducha v sväzku pokoja. 4 Jedno telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 5 Jeden Pán, jedna viera, jeden krst, 6 jeden Bôh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás.

Zdieľať tento príspevok