Zlatko Marušník 23.03.2019

Text: Prorok Izaiáš 35: 3-4,10

 3Posilnite spustené ruky zomdlené a klesajúce kolená zmocnite. 4 Povedzte tým, ktorí sú bojazlivého srdca: Buďte silní! Nebojte sa! Hľa, váš Bôh prijde s pomstou, s odplatou Božou; on prijde a spasí vás. 10 a vyslobodení Hospodinovi sa navrátia a prijdú na Sion s radostným prespevovaním, a večná radosť bude na ich hlave, veselosti a radosti dojdú, a zármutok a vzdychanie utečie.

Zdieľať tento príspevok