Mládež - Mne Ježiš je drahší než drahokam...

Mládež - Ti svetlo sveta si došao na zemlju...

Želislav Širka 30.03.2019

Text: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 7: 32

 32 A chcel by som, aby ste boli bez starostí. 

Zdieľať tento príspevok