Zlatko Marušník 02.09.2020

Text: Kniha Žalmov 55:17-18

17 Ale ja volám na Boha, a Hospodin ma zachráni. 18 Večer i ráno i na poludnie sa budem úpenlivo modliť a pokorne a nástojne volať, a vyslyší môj hlas.

Zdieľať tento príspevok