Mládež- Júdova zeme , tak si slávna...

Program Nedelnej školy 24.12.2019

Andrea a deti- Si svetlo čo svieti aj keď iné zhasne...

Pavel Topoľský 24.12.2019

Text : Evanjelium podľa svätého Matúša 2:11

11 A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary: zlato, kadivo a myrru.


Zdieľať tento príspevok