Zíndenia 28.06.2020

min read
Nedelna Sluzba

Mládež Padina

Ján Fodor  28.06.2020

Text : Evanjelium podľa svätého Jána 20:26-29

26 A po ôsmich dňoch boli zase vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dveriach a stal si do prostredku a povedal: Pokoj vám! 27 A potom povedal Tomášovi: Daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci! 28 A Tomáš odpovedal a riekol mu: Môj Pán a môj Bôh! 29 A Ježiš mu povedal: Tomášu, uveril si, že si ma videl. Blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. 

Chór Hložany

Recitácia

Pavel Mámojka 28.06.2020

Text : Epištola svätého Jakoba 4:8

8 Pozhovejte aj vy, upevnite svoje srdcia, lebo sa priblížil príchod Pánov.

Omladina Hrtkovci

Ján Krížov 28.06.2020

Text 1: Piata kniha Mojžišova 11:13-17

Text 2: Židom 5:8-9

13 A stane sa, ak budete naozaj poslúchať moje prikázania, ktoré vám ja prikazujem dnes, milujúc Hospodina, svojho Boha, a slúžiac mu celým svojím srdcom a celou svojou dušou, 14 že dám vašej zemi dážď na jeho čas, ranný i pozdný, a budeš spratávať svoje obilie i svoju vínnu šťavu i svoj olej. 15 A dám bylinu na tvojom poli pre tvoje hovädá, a budeš jesť a nasýtiš sa. 16 Vystríhajte sa, aby sa nedalo zviesť vaše srdce, a odchýlili by ste sa odo mňa a slúžili by ste iným bohom a klaňali by ste sa im! 17 Lebo by sa zapálil na vás hnev Hospodinov, a zavrel by nebesia, a nebolo by dažďa, a zem by nevydala svojej úrody, a zahynuli by ste rýchle s povrchu tej krásnej zeme dobrej, ktorú vám dáva Hospodin.

 8 on, hoci bol Syn, naučil sa poslušnosti z toho, čo trpel, 9 a súc zdokonalený stal sa všetkým, ktorí ho poslúchajú, pôvodcom večného spasenia 

Mládež Kulpín

Jaroslav Svetík 28.06.2020

Text : Kniha Žalmov 1:1-6

1 Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných, na ceste hriešnikov nestojí a na stolici posmievačov nesedí. 2 Ale má záľubu v zákone Hospodinovom a o jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. 3 A bude jako strom, zasadený nad potokmi vody, ktorý dáva svoje ovocie svojím časom, ktorého list nevädne, a všetko, čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. 4 Nie tak bezbožní, ale tí budú jako plevy, ktoré rozháňa vietor. 5 Preto neobstoja bezbožní na súde ani hriešnici v shromaždení spravedlivých. 6 Lebo Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta bezbožných zahynie.

Piesne Petrovský

Vladimír Červení 28.06.2020

Text : Epištola svätého Pavla Židom 13:17

17 Poslúchajte svojich vodcov a ustupujte im, lebo oni bdejú za vaše duše jako takí, ktorí vydajú počet, aby to robili s radosťou a nevzdychali, lebo to by vám nebolo užitočné.

Kulpínsky - Bez Boha blúdil som

Jaroslav Andrášik 28.06.2020

Text : Epištola svätého Pavla Efežanom 6:1-4

1 Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo to je spravedlivé. 2 Cti svojho otca a svoju mať – to je prvé prikázanie so zasľúbením -, 3 aby ti bolo dobre, a aby si dlho žil na zemi. 4 A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní Pánovom.

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930