Nedeľná služba 14.02.2021

min read
Nedelna Sluzba

Jaroslav Svetlík 14.02.2021

Text: Evanjelium podľa svätého Matúša 27:11-26

11 A Ježiš stál pred vladárom, a vladár sa ho opýtal a riekol: Či si ty ten kráľ Židov? A Ježiš mu povedal: Ty dobre hovoríš. 12 A kým žalovali na neho najvyšší kňazi a starší, nič neodpovedal. 13 Vtedy mu riekol Pilát: Či nečuješ, aké mnohé veci svedčia proti tebe? 14 Ale mu neodpovedal ani na jediné slovo, takže sa vladár veľmi divil. 15 A na veľkonočný sviatok mal vladár obyčaj prepustiť zástupu jedného väzňa, ktorého chceli. 16 A vtedy mali neobyčajného väzňa, zvaného Barabáša. 17 Tedy keď sa sišli ľudia, povedal im Pilát: Ktorého chcete, aby som vám prepustil, Barabáša a či Ježiša, zvaného Krista? 18 Lebo vedel, že ho zo závisti vydali. 19 A keď sedel na súdnej stolici, poslala k nemu jeho žena s odkazom: Nemaj ničoho s tým spravedlivým, lebo som dnes vo sne mnoho trpela pre neho. 20 Ale najvyšší kňazi a starší naviedli zástupy, aby si prosili Barabáša, a Ježiša aby zahubili. 21 A vladár odpovedal a riekol im: Ktorého z tých dvoch chcete, aby som vám prepustil? A oni riekli: Barabáša. 22 A Pilát im povedal: Čo tedy mám urobiť s Ježišom, zvaným Kristom? Všetci mu povedali: Ukrižovať ho! 23 A vladár im povedal: A čože zlého učinil? Ale oni ešte väčšmi kričali a hovorili: Ukrižovať ho! 24 A keď videl Pilát, že nič neosoží, ale že povstáva ešte väčší rozbroj, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a povedal: Som čistý od krvi tohoto spravedlivého; vy už teraz vidzte. 25 A všetok ľud odpovedal a riekol: Jeho krv na nás a na naše deti! 26 Vtedy im prepustil Barabáša a Ježiša zbičoval a vydal, aby bol ukrižovaný.

Zlatko Marušník 14.02.2021

Text: Evanjelium podľa svätého Marka 4:35-41

35 A riekol im toho dňa, keď už bol večer: Prejdime na druhú stranu! 36 A zanechajúc zástup vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. A boly s ním aj iné lode. 37 Vtedy povstala veliká búrka od vetra, a vlny sa tak valily do lode, že sa až naplňovala. 38 A on bol v zálodí a spal na poduške. A zobudili ho a povedali mu: Učiteľu, či nedbáš, že hynieme? 39 A prebudiac sa pokarhal vietor a povedal moru: Mlč, umĺkni! A prestal vietor, a nastalo veľké ticho. 40 A povedal im: Čo ste takí bojazliví? Či ešte nemáte viery? 41 A veľmi sa báli a hovorili jeden druhému: Ktože je tento, že ho i vietor i more poslúchajú?!

Mládež- Predsa ten, ktorý je...

Mládež- Ježiš bäránok za nás obetovaný...

Miroslav Hromčík 14.02.2021

Text : Epištola svätého Júdu 1:1-3

1 Júda, sluha Ježiša Krista a brat Jakobov, milovaným a posväteným v Bohu Otcovi a Ježišu Kristovi zachovaným povolaným: 2 milosrdenstvo vám i pokoj i láska nech sa rozmnoží! 3 Milovaní, snažiac sa, jako len môžem, písať vám o našom spoločnom spasení prinútený som vám napísať a napomenúť vás, aby ste zápasili za vieru, raz ta danú svätým. 

Ján Čech 14.02.2021

Text : Epištola svätého Pavla Efežanom 5:14

14 Preto hovorí: Prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych, a bude ti svietiť Kristus. 

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

jún 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930