Nedeľná služba  16.09.2018

Nedeľná služba 16.09.2018

Kazatelia:
1. Ján čech,
Mládež Piesne:
Prava je radost gle… ,
Lutao sam ovim svetom…
2.Zlatko Cicka (Pr.),
3.Michal kolárik st.