Ján Čech 16.09.2018

Téma: Moc v krvi Kristovej

Text: Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 10:15-17

15 Jako rozumným hovorím. Vy sami posúďte, čo vravím. 16 Kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, či nie je účasťou na krvi Kristovej? A chlieb, ktorý lámeme, či nie je účasťou na tele Kristovom? 17 Lebo jeden chlieb, jedno telo sme my mnohí. Lebo všetci máme svoj podiel z toho jedného chleba.


Mládež piesne  16.09.2018

Prava je radost gle…


Lutao sam ovim svetom…


 

Zlatko Cicka 16.09.2018

Text: Epištola svätého Pavla Rimanom 8:29-30

29 Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho Syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. 30 A ktorých predurčil, tých aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. 


Zdieľať tento príspevok