Svätý Krst na meno Ježiš 21.06.2020

min read

Miroslav Hromčík 21.06.2020

Text :  Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom 6:1-5

1 Nuž čo tedy povieme? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? 2 Nech sa nestane! Lebo veď ktorí sme zomreli hriechu – jako budeme ešte žiť v ňom?! 3 Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? 4 Pohrobení sme tedy s ním skrze krst v smrť, aby sme, jako Kristus vstal z mŕtvych slávou Otcovou, tak aj my chodili v novote života. 5 Lebo ak sme sa stali spolusrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými aj podobnosťou vzkriesenia budeme 


Zlatko Marušník 21.06.2020

Text :  Evanjelium podľa svätého Lukáša 6:47-48

47 Každý, kto prichádza ku mne a čuje moje slová a činí ich – ukážem vám, komu je podobný. 48 Podobný je človekovi, staväjúcemu dom, ktorý kopal a išiel hlboko a položil základ na skale. 


Mládež- Put moga života...

Želislav Širka 21.06.2019

Text :  Evanjelium podľa svätého Marka 16:15-16

15 A povedal im: Iďte po celom svete a kážte evanjelium každému stvoreniu! 16 Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený. 

Svätý Krst  na meno Ježiš


Ján Čech – Úpravy po krste 

Text :  Skutky svätých apoštolov 2:41-47

41 A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť, a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší.42 A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. 43 A prišla bázeň na každú dušu, a dialo sa mnoho zázrakov a divov skrze apoštolov. 44 A všetci veriaci boli spolu a mali všetko spoločné. 45 Aj statky a majetky predávali a delili ich všetkým, ako komu bolo treba. 46 A každodenne zotrvávajúc jednomyseľne v chráme a lámuc chlieb po domoch brali pokrm v plesaní a v prostote srdca, 47 chválili Boha a mali milosť u všetkého ľudu. A Pán pridával cirkvi zachránených každý deň.


Mládež- Milošću sam spašen...

Mládež- O srećan dan...

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031