Mládež- Kao ruža...

Dávid Čobanin 20.06.2020

Text : Prvá epištola svätého Pavla Korinťanom 13:13

13 A teraz zostáva viera, nádej a láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.

Mládež- Hospodin zástupov je snami...

Mládež- Ty napĺňaš chválou naše ústa...

Ján Čech 20.06.2020

Text : Kniha Žalmov 19:8-10

8 Zákon Hospodinov je dokonalý, občerstvujúci dušu; svedoctvo Hospodinovo verné, ktoré robí prostého múdrym. 9 Ustanovenia Hospodinove sú priame, obveseľujúce srdce; prikázanie Hospodinovo je čisté, osvecujúce oči. 10 Bázeň Hospodinova je čistá a stojí na veky; súdy Hospodinove sú pravda, a všetky, koľko ich je, sú spravedlivé. 

Zdieľať tento príspevok