Nedeľná služba 01.11.2020

min read
Nedelna Sluzba

Zlatko Marušník 01.11.2020

Text : Prvá kniha Mojžišova 1:1-4

 1 Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem. 2 A zem bola neladná a pustá, a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3 A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo. 4 A Bôh videl svetlo, že je dobré, a Bôh oddelil svetlo od tmy.

Ján Čech 01.11.2020

Text : Epištola svätého Pavla Židom 6:4-8

 4 Lebo je nemožné tých, ktorí už raz boli osvietení a ochutnali nebeského daru a stali sa účastnými Svätého Ducha 5 a ochutnali dobré slovo Božie a rôzne moci budúceho veku, 6 keby odpadli, zase obnoviť ku pokániu, ktorí sebe znova križujú Syna Božieho a vystavujú ho potupne na odiv. 7 Lebo zem, ktorá pije dážď, ktorý často prichádza na ňu, a plodí rastlinu, vhodnú tým, pre ktorých sa aj obrába, berie podiel na požehnaní od Boha. 8 Ale tá, ktorá rodí tŕnie a bodľač, je nesúca a je blízka zlorečenstva, ktorej koniec je, aby bola spálená.

Mládež - Môj Ježiš, si spásou...

Mládež- Ja srdce chváli vždy túžim niesť ti...

Želislav Širka 01.11.2020

Text : Skutky svätých apoštolov 1:1-8

 1 Prvú knihu som napísal, Teofíle, o všetkom, čo započal Ježiš činiť a učiť, 2 až do toho dňa, ktorého vzatý bol hore do neba, keď už bol dal skrze Svätého Ducha prikázania apoštolom, ktorých si vyvolil, 3 ktorým sa aj zjavoval živý po svojom utrpení mnohými dôkazmi ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac s nimi o kráľovstve Božom. 4 A shromažďujúc sa s nimi prikazoval im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby čakali zasľúbenie Otcovo, o ktorom zasľúbení ste vraj počuli od mňa; 5 totiž že Ján krstil vodou, ale vy budete pokrstení Svätým Duchom už o nie mnoho dní. 6 A oni síduc sa pýtali sa ho a vraveli: Pane, či v tomto čase obnovíš Izraelovi kráľovstvo? 7 A on im povedal: To nie je vašou vecou zvedieť časy alebo jednotlivé doby, ktoré si Otec uložil vo svojej vlastnej moci, 8 ale prijmete moc Svätého Ducha, ktorý prijde na vás, a budete mi svedkami i v Jeruzaleme i po celom Judsku i v Samárii a tak až do poslednej končiny zeme.

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930