Mládež- Kristova krv...

Želislav Širka 07.02.2021

Text: Evanjelium podľa svätého Marka 3:14-15

14 A ustanovil dvanástich, aby boli s ním, aby ich posielal kázať, 15 a aby mali moc uzdravovať neduhy a vyháňať démonov. 

Ján Čech 07.02.2021

Text : Prvá epištola svätého Petra 4:1-2

1 Keď tedy Kristus trpel za nás na tele, aj vy sa ozbrojte tou istou mysľou; lebo ten kto trpel na tele, prestal od hriechu, 2 aby nie viacej ľudským žiadostiam, ale vôli Božej žil zbývajúci čas v tele.

Zdieľať tento príspevok