Jan Čech 29.09.2018

Text: Evanjelium podľa Matúša 7:6

6 Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás!Zdieľať tento príspevok