Nedeľná služba 23.05.2021 Turíce-Vyliatie svätého ducha

min read
White dove symbol of love and peace flies above planet Earth. Elements of this image furnished by NASA

Mládež- Veríme Ti

Branislav Murtin 23.05.2021

Text : Evanjelium podľa svätého Jána 16:31-33

31 A Ježiš im odpovedal: Teraz že veríte? 32 Hľa, ide hodina, a teraz už prišla, aby ste sa rozpŕchli každý do svojho vlastného a mňa zanecháte samého; ale nie som sám, pretože je so mnou Otec. 33 To som vám hovoril nato, aby ste mali vo mne pokoj. Na svete budete mať súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

Milan Čief (Kysáč) – svedectvo 

Mládež Hrtkovce- Bože imaš moje srce

Mládež Hrtkovce- Čisto srce daj mi, Gospode

Vladimír Červenji 23.05.2021

Text : Skutky svätých apoštolov 2:1-4,14-18

1 A keď sa už doplňoval päťdesiaty deň po Veľkej noci, totiž deň Letníc, boli všetci jednomyseľne spolu. 2 A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. 3 A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. 4 A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával Duch vysloviť sa.

14 Ale Peter zastanúc si s jedonástimi povýšil svoj hlas a povedal im: Mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe, a počujte moje slová! 15 Lebo títo nie sú spilí, jako sa vy domnievate, lebo veď je ešte len tretia hodina dňa. 16 Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela: 17 A bude v posledných dňoch, hovorí Bôh, že vylejem zo svojho Ducha na každé telo, a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcéry, a vaši mládenci budú vídať videnia, a vašim starcom sa budú snívať sny. 18 Áno i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho Ducha v tých dňoch, a budú prorokovať.


Mládež Kulpín- Všade tam kde sú ľudia zijdení

Mládež Kulpín- Tu sam da te slavim

Ján Križov 23.05.2021

Text : Epištola čiže list svätého Pavla Rimanom 8:12-15 ; Epištola svätého Pavla Galaťanom 5:22-25

12 A tak tedy, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. 13 Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. 14 Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími. 15 Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme: Abba, Otče!

22 Ale ovocím Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, dobrota, dobrotivosť, vernosť, krotkosť a zdržanlivosť; 23 proti takým veciam nieto zákona. 24 A tí, ktorí sú Kristovi, ukrižovali svoje telo s jeho vášňami a žiadosťami. 25 Ak žijeme Duchom, Duchom i choďme.

Chór Padina- Vstaň prebuď sa národ verní

Ján Ďuríček 23.05.2021

Text : Epištola svätého Pavla Židom 12:18-25

18 Lebo ste nepristúpili k dotýkanému vrchu a horiacemu ohňom, k mrákave, ku tme, k víchrici, 19 ku zvuku trúby a k hlasu slov, čo tí, ktorí ho počuli, prosili, žeby im viacej nebolo hovorené slovo, 20 lebo nemohli uniesť to, čo sa im prikazovalo: Keby sa aj len zviera dotklo vrchu, ukameňujú ho alebo prebodnú strelou. 21 A bolo také strašné to, čo videli, že sám Mojžiš povedal: Predesený som a trasiem sa. 22 Ale ste pristúpili k vrchu Sionu a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu a k myriadám anjelov, 23 k slávnostnému shromaždeniu a k sboru prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebesiach, a k Bohu sudcovi všetkých a k duchom spravedlivých zdokonalených 24 a k prostredníkovi novej smluvy Ježišovi a ku kropeniu krvi, ktorá hovorí lepšie než Ábelova. 25 Hľaďte, aby ste neodbyli toho, ktorý hovorí! Lebo ak tamtí neušli odbyjúc toho, ktorý hovoril na zemi slová božského zjavenia, tým menej my, ktorí sa odvraciame od toho z nebies

Chór Hložany- Duchu svätý roznieť oheň v srdci

Chór Hložany- Toto sú dni Eliáša

Ján Zima 23.05.2021

Text : Evanjelium podľa svätého Jána 7:37-40

37 Potom v posledný, v ten veliký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech prijde ku mne a pije! 38 Kto verí vo mňa, jako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. 39 Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený. 40 Vtedy mnohí zo zástupu počujúc to slovo hovorili: Toto je vpravde ten prorok.

Jaroslav Andrášik 23.05.2021

Share:
Sidebar

Kazatelia:

Archív (Vyberte dátum služby):

apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930